Faciliteter:

 

Rideklubben er beliggende på et areal på ca. 6,5 hektar med nabo til Aalbæk Klitplantage. Arealet er opdelt i 4 folde, 3 ridebaner samt en springbane. Endvidere råder klubben over to bygninger der indeholder en stald med 12 bokse, rytterstue, opvarmet og aflåseligt saddelrum samt en lille kaffestue. I efteråret 2006 opførte vi endvidere en løsdrift med plads til 7 heste.

Opstaldning:

Der er på nuværende tidspunkt nogle bokse ledige. Klubben har en venteliste hvorpå man kan lade sig registerere. 

Opstaldningen er fortrinsvis i vinterperioden fra ca. medio oktober til medio maj. Opstaldninen fungerer helt efter "selvpas"-konceptet, dvs man fodre selv, muger selv ud og foretagere som udgangspunkt selv alle indkøb i relation til opstaldningen. Klubben arrangerer dog fælles morgenfodring og udlukning i hele vinterhalvåret (incl i opstaldningsprisen).

Ønsker du at opstalde din hest på rideklubben eller har du spørgsmål, kan du kontakte vores formand på mail: formand@riddeklubben-arr.dk.

- se endvidere under "Priser" hvor der er oplysninger om hvad det koster.

Undervisning:

ARR tilbyder ikke formaliseret rideundervisning og henviser derfor til de omkringliggende regulære rideskoler i Frederikshavn, Lerbæk, Skagen, Sindal, Hjørring mfl.

Klubben kan dog godt være behjælpelig med råd og vejledning, herunder videreformidling af kontaktpersoner med relevant viden mm.