Aalbæk Råbjerg Rideklubs HesteHostel

Rideklubben har tidligere udbudt hestehostel, men har besluttet ikke at videreføre dette som et standard-tilbud. Såfremt du måtte have interesse i overnatning eller ophold af flere dages varighed, kan du kontakte rideklubben og msåke indgå en aftale.

Henvendelse til vores formand
Charlotte Hjørne Fynbo  formand@rideklubben-arr.dk
 31 32 02 70
eller
Kristian Svendsen infochristiansvendsen@gmail.com 26 73 06 73

Vi glæder os til at se jer, - på gensyn.