Medlemsskab:

 

Det er obligatorisk for alle der benytter ARR's faciliteter, modtager rideundervisning eller på anden måde har sin daglige gang på ARR's arealer, at være medlem af Aalbæk/Råbjerg Rideklub.

Indmeldelse skal ske ved henvendelse til klubbens formand på mail: formand@rideklubben-arr.dk

Medlemsgebyret er for hele året og vil blive opkrævet medio maj.

Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel.

 

Priser pr. 1. MAJ 2019

Medlemskab uanset alder:

Passivt Medlemsskab uanset alder:

 

 

350 kr. pr. år

100 kr. pr. år

 

Opstaldning:

 

 

Ved opstaldning i vinterhalvåret sørger ejeren selv for udmugning, indhentning af hest om aftenen og blanding af foder. Fodrevagten går på skift blandt de forskellige hesteejere. Om morgenen bliver alle heste samlet lukket ud på folden af vores "morgenfodre-ven".

I sommerhalvåret er alle heste på fold døgnet rundt. - Der skal påregnes forbrug af hø/foder, da foldene er fattige på græs.

 

 

 

Prisen for opstaldning, sommergræs eller opstaldning i løsdrift,  pr. hest.

 

 

 

 

600,- pr mdr.

 

Undervisning:

Ikke aktuelt pt.

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

.